Hasznos tudnivalók közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatban

Gyakran keresik fel Irodánkat közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos ügyekben. A közlekedési balesetek közül szabálysértésnek minősül, ahol nyolc napon belüli sérüléseket szenvedett a sértett, ahol a sérülés nyolc napon túli, az már közlekedési bűncselekménynek minősül. A gyógytartam mindig orvosszakértői kérdés.Egy sérülés gyógyulása nem mindig azonos a büntetőjogi gyógytartammal.

A közlekedési szabálysértések gyakori esete amikor két vagy több jármű ütközik össze és nincs súlyos sérülés. Ezekben az esetekben a közlekedési baleset helyszíne alapozza meg az illetékességet, vagyis az a rendőrkapitányság vizsgálja az ügyet, ahol a közlekedési baleset történt . Ha a helyszínen egyértelmű a közlekedési baleset okozásáért a felelősség és sérülés sincs, akkor nem szükséges rendőri intézkedést kérni. Rendőri intézkedés esetén, ha a felelős elismeri a baleset okozásáért a felelősséget, akkor az intézkedő rendőr helyszíni bírságot szab ki, emellett 6 büntetőpontot rögzít.Ha valakinek három éven belül újabb koccanása volt vagy lesz, az már 12 pont. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan összejöhet a 18 pont. Amíg a szabálysértés két év alatt évül el, addig a pontoknál az elévülés idő 3 év.

Érdemes ezért megállapodni a helyszínen. A megállapodás viszont csak akkor működik, csak akkor szabad a rendőri intézkedésről lemondani, ha megfelelő okiratok kitöltése után a károkozó nemcsak aláírja az okiratot, hanem az aláírása fölé egyértemüen odairja,hogy a balesetért a felelősséget elismeri.

Találkoztunk olyan esettel is,amikor a károkozó a helyszínen elismerte a felelősséget, később visszavonta és a biztosító nem fizetett a károsultnak. Ezért fontos,hogy tanúk nevét, elérhetőségét minden esetben irjuk fel, akik a mi vétlenségünket támasztják alá.

Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a károkozóval szemben 6 hónapon belül közlekedési baleset okozása miatt , fenti esetben( vagyis ha később visszavonja a helyszínen tett felelősséget elismerő nyilatkozatát) feljelentés tehető és lehet kérni az eljárás lefolytatását.

Szabálysértési ügyekben több jogorvoslati lehetőség is van.

Amennyiben rendőri intézkedésre kerül sor és senki nem ismeri el a felelősséget, akkor az intézkedő rendőrség szabálysértési osztálya hoz határozatot. Ha a rendőrség számára és a bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy ki a felelős a balesetért , akkor határozatot hoz és az elkövetővel szemben pénzbírságot, esetleg eltiltást alkalmaz.

Ezzel a határozattal szemben meghallgatást lehet kérni,ahol a rendőrség előtt szóban vallomást lehet tenni ,szakértő kirendelését lehet indítványozni. A rendőrség a felvett bizonyítás alapján megváltoztathatja, illetve hatályában fenntarthatja korábbi határozatát. Ezzel az újabb határozattal szemben kifogás nyújtható be a szabálysértési ügyeket tárgyaló bírósághoz, amely másodfokú hatóságként jár el az ügyben.

A szabálysértési határozatban közlekedési balesetek és egyéb közlekedési szabályszegő magatartás miatt kiszabott közúti járművezetéstől eltiltás esetén utánképzés elrendelésére akkor kerül sor, ha legalább hat hónapos eltiltást szabtak ki.

Hat hónap alatti eltiltás esetén utánképzés nincs, és nincs utánképzés akkor sem, ha 6 hónapot meghaladja az eltiltás,de kizárólag valamelyik kategóriától tiltották el.(pl.A,B,C,D)
kategóriák.

Ahogy már más cikkekben foglalkoztunk utánképzéssel, el kell oszlatni azt a hiedelmet hogy közlekedési baleseteknél egy év eltiltás után kell részt venni utánképzésen.

Amennyiben valakit közlekedési bűncselekményben , büntetőeljárás lefolytatása után, tiltanak el a közúti járművezetéstől, az eltiltás tartama egy hónaptól tíz évig terjed vagy végleges hatályú lehet. Minden esetben (tehát már egy hónap tartamú eltiltás kiszabásánál is) utánképzés elvégzése szükséges. Ez alól ugyanúgy, mint a szabálysértési ügyekben kivétel, ha a bíróság kategória eltiltást alkalmaz. Bármilyen hosszú – akár 10 év – eltiltás esetén sem kell utánképzésen részt venni kategóriára korlátozott eltiltás esetén.Tehát, ha valakit csak a B kategóriától tiltanak el, pl. ittas vezetés miatt, de a foglalkozásához a D kategória szükséges, ezért attól nem tiltották el, akkor a Kormányhivatal olyan vezetői engedélyt ad ki,melyben ezt a tényt rögzíti.

Nagyon sok megkeresést kapunk, ezért hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy ha a büntetőpontok (18 pont) összegyűjtése alapján hat hónap eltiltásról küld határozatot a kormányhivatal, valamennyi kategóriára érvényes az eltiltás,nincs kivétel, és az utánképzés alól sincs, azt kötelező elvégezni.Sajnos méltányosságot sem lehet elérni.