A gépjárművezetői engedély előzetes bevonása, a vezetői jogosultság szünetelése.

Milyen esetekben adható vissza a jogerős döntések előtt a vezetői engedély?

A korábbi 35/2000. BM rendelet hatályát veszítette. 326/2011 (XII.28.) Kormányrendelet rendelkezik jelenleg a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról. A rendelet 32.§-a rendelkezik a vezetői engedély helyszíni elvételéről.
Az ellenőrzésre jogosult szerv (a továbbiakban: ellenőrző hatóság) nevében eljáró személy (a továbbiakban: ellenőrző hatósági személy) az eljárása során a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha

a) a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 234. §], közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó közúti baleset okozása [Btk. 235. § (2) bekezdés], járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §), illetve járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §) bűncselekményt követett el,

b) a járművezető járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultságának szünetelését véglegessé vált döntésével elrendelte,

c) gyanú van arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.

Ezen bűncselekményeknél az intézkedő rendőr a helyszínen a vezetői engedélyt elveszi, az bevonásra kerül, és az elkövető állandó lakóhelye szerinti okmányirodához küldi meg a rendőrhatóság.

A korábbi 35/2000.BM rendelet kizárólag az ügyészséget hatalmazta fel azzal a jogkörrel, hogy döntsön idő előtt a vezetői engedély visszaadásának kezdeményezéséről. Ilyen irányú kérelmet a jogi képviselő terjesztett elő az ügyészségnél, indokolva, csatolva a szükséges mellékleteket. E kormányrendelet jelentős változása, hogy a vádemelésig az ügyészségtől lehet kérni a vezetői engedély visszaadásának kezdeményezését, a vádemelést követően pedig a bírósághoz lehet ilyen irányú kérelmet előterjeszteni.

A vezetői engedély visszaadása nagyon sok esetben indokolt lehet, hiszen közlekedési bűncselekmények esetén az eljárások a fővárosban legalábbis nagymértékben elhúzódnak, így sokszor indokolatlanul hosszú ideig tartják bevonva a gyanúsított gépjárművezetői engedélyét. Ez problémát jelent akkor, ha a gyanúsított több kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. Ilyen esetben elérhető az is, hogy akár az ügyészség, akár a bíróság olyan formában kezdeményezze a vezetői engedély visszaadását, hogy bizonyos kategóriára korlátozza a bevonást.

A vádemelés után tehát a bírósághoz lehet ezzel a kérelemmel fordulni. Ilyen esetben indokolt kérelmet terjesztünk elő, amelyben részletesen ki kell fejteni, hogy milyen okoknál fogva szükséges a vádlottnak a vezetői engedély. Hivatkozni lehet arra, hogy vele szemben, mint előrehozott büntetés, egyben a foglalkozásától eltiltást is jelenti (taxi gépkocsivezető, tehergépkocsi vezető, stb.). A bíróság az állandó lakóhely szerinti kormányhivatal okmányirodájánál kezdeményezi a vezetői engedély visszaadását.