A kábítószer csekély és jelentős mennyiségének fogalma

A kábítószerrel visszaélés bűncselekményeknél a büntetési tétel minden esetben a kábítószer mennyiségéhez igazodik. A büntetőjog gyakorlat az értelmező rendelkezések alapján ismeri a kábítószer csekély mennyiségének, jelentős mennyiségének a fogalmát. A kettő között a csekély mennyiség felső határa és a jelentős mennyiség alsó határa között van egy olyan rés, amikor még a kiszabott büntetések enyhébbek.

A kábítószer elkövetési magatartásai közül a kábítószert előállít, beszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz és kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik elkövetési magatartások szempontjából a kábítószer csekély mennyiségű, ha

a.) annak bázisformában megadott tiszta hatóanyag tartalma LSD esetén a 0,001 gr, amfetamin és metamfetamin esetén a 0,5 gr, dihidrokodein esetén 0,8 gr, heroin esetén 0,6 gr, morfin esetén 0,9 gr, ketamin, kodein, MDA, MDMA esetén 1 gr, kokain esetén 2 gr, BZP esetén 3 gr

b.) tetrahidro-kannabinol (THC) esetén a tiszta és sav formában együttesen jelenlévő THC tartalom a 6 gr mennyiséget nem haladja meg.

Ugyanezen elkövetési magatartásoknál a kábítószer csekély mennyiségű, ha kannabisz növény esetén a növényegyedek száma legfeljebb öt.

A kábítószer jelentős mennyiségű, ha az adott kábítószerre meghatározott csekély mennyiség felső határának hússzoros mértékét meghaladja.

Figyelemre méltó az a bírói gyakorlat, amely a kábítószer mennyiségek tiszta hatóanyagának összeadására lehetőséget ad. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a megszerzéssel elkövetett kábítószerrel visszaélés (azaz a vásárlás, vagy egyéb más módon való beszerzés) megvalósulásának és befejezettségének megállapíthatósága szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a megszerzett kábítószer mennyiségeknek később mi lett a sorsa. (Azaz, hogy elfogyasztották-e, vagy tárolták, esetleg tovább adták azt.)

Attól függetlenül, hogy egy tettenérés során az elkövetőnél talált, lefoglalt kábítószer csak csekély mennyiségű, ha a vallomásában említést tesz arról, hogy több évre visszamenően milyen gyakorisággal milyen mennyiségű kábítószereket fogyasztott, ezek a mennyiségek összeadódnak és jogilag máris jelentős mennyiségnek számítanak.

Ez is azt tükrözi, hogy döntő jelentőséggel bír, hogy a kábítószer fogyasztója, vagy terjesztője egy ilyen kihallgatásra hogyan készül fel, milyen tényeket fog a nyomozó hatóság tudomására hozni.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha valakire olyan terhelő vallomást tesznek, amely a kábítószer értékesítésére (eladására) vonatkozik. Ebben az esetben is – a terhelő vallomások függvényében – összeadódnak az értékesített kábítószer mennyiségek, még akkor is, ha ezek már nem állnak rendelkezésre.

A hatóanyag tartalom mindig a lefoglalt kábítószer szakértői vizsgálata útján kerül rögzítésre. Amennyiben olyan kábítószer mennyiségekről dönt a bíróság, amelyek már nem állnak rendelkezésre, a forgalomban lévő legrosszabb minőségű kábítószer hatóanyaggal számol a bíróság.