A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

A közúti közlekedési előéleti pontrendszer (a továbbiakban pontrendszer) olyan rendszer, amely jogszabályban meghatározott szabályszegés elkövetésekor kiszabható pontok meghatározott számának elérése esetén a vezetői engedély ideiglenes visszavonását teszi lehetővé.

A szabályszegésekhez rendelhető pontok száma:

a./ gondatlan bűncselekmény elkövetése esetén: 9 pont
b./ szándékos bűncselekmény elkövetése esetén: 11 pont
c./ szabálysértés elkövetés esetén: 1-8 pont
d./ közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén: 1-9 pont

A vezetői engedély bevonására és utánképzés elrendelésére akkor kerül sor, ha a gépjárművezető a 18 pontot elérte. Ha a járművezető pontjainak száma a 13-at eléri, a nyilvántartó értesíti a járművezetőt a pontok számáról és tájékoztatja arról, hogy fennáll a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetősége, valamint figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire.

Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes körzetközponti feladatokat ellátó kormányhivatal okmányirodáját, aki ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét nyolc napon belül határozattal visszavonja.

A járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti. Az utánképzés igazolásakor nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni. Amennyiben a járművezető a 18 pontot elérte, utánképzésre köteles.

Fontos tudni azt is, hogy a 18 pont elérése esetén automatikusan 6 hónap eltiltást alkalmaz az okmányiroda, valamennyi jármű kategóriára érvényes, ez azt jelenti, hogy ha a pontokat a vezető a személygépkocsi (B kategória) használata mellett gyűjti össze, 18 pont elérése esetén nemcsak a B kategóriát vonják be, hanem a 6 hónapos eltiltás valamennyi kategóriára vonatkozik.