Az új Btk. nem kedvez a kábítószer-függőknek

A kábítószerrel való visszaélés az egészséget veszélyeztető bűncselekmények körébe tartozik. Alapvető társadalmi érdek fűződik az emberek egészségének sérthetetlenségéhez. A jogellenes magatartások bizonyos egészséget veszélyeztető anyagokhoz, például a kábítószerekhez, vagy azok fogyasztásához kapcsolódnak.

Az új Büntető Törvénykönyvvel végrehajtott módosítások átalakították a kábítószerekkel összefüggő bűncselekmények tényállásait. Markánsabb különbséget tesz az új Btk. a kábítószer fogyasztáshoz szervesen kapcsolódó beszerző, előállító és a kábítószert forgalmazó, azzal kereskedő típusú, magatartások között, a kapcsolt büntetési tételekben is kifejezésre juttatva a kereskedő típusú elkövetési magatartások nagyobb társadalomra veszélyességét. A Btk. új tényállásokat is alkotott, ezzel az eltérő veszélyt hordozó elkövetési magatartásokat világosan elkülönítette.

A korábbi Btk. a kábítószer függő elkövetőknek mind az úgynevezett kereskedői, mind a fogyasztói típusú kábítószerrel visszaélését enyhébben rendelte büntetni, mint a nem szenvedélybeteg elkövető azonos bűncselekményét. A jogalkalmazói gyakorlat azonban a szakértői gyakorlat bizonytalanságai, ellentmondásosságai folytán nem volt képes objektív alapon nyugvó, megbízható következetességgel annak eldöntésére, hogy ki számít kábítószer-függő személynek. Sok esetben a dealerek is a kábítószer-függő személyeket azért tudták felhasználni a terjesztői tevékenység folytatására, mert a függő személyek e tevékenységükkel elő tudják teremteni a saját kábítószer szükségleteiket, s rájuk enyhébb szabályok vonatkoztak korábban.

Mindezekre figyelemmel a törvény megszüntette a kábítószer-függőkre vonatkozó speciális enyhébb szabályokat. Amennyiben azonban a kábítószer-függés olyan szintű, hogy az már kóros elmeállapotnak megfelelő személyiségzavart, elmebetegséget, vagy szellemi leépülést okoz, ez a körülmény az elkövető beszámítási képességének korlátozottsága, vagy kizártsága a büntetés korlátlan enyhíthetőségét, vagy büntethetőséget kizáró ok megállapítását eredményezheti. Amennyiben az elkövető kábítószerfüggő személy, de büntethető, úgy ezt a bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelheti.

A jelenlegi ítélkezési gyakorlat szerint tehát a kábítószer-függő személyek kereskedői, vagy egyéb elkövetői magatartás esetén ugyanolyan büntetésre számíthatnak, mint akiknél a függőség megállapítására nem kerül sor.