Az utánképzés az új Btk. tükrében

A 2013. július 1. napján hatályba lépő új Büntető törvénykönyv (a továbbiakban új Btk.) megváltozott rendelkezései miatt szükséges az alábbi lényeges változásokra felhívni a figyelmet.

Az utánképzésről a Közúti közlekedésről szóló, 1988. évi 1. törvény rendelkezik. E törvény 18. § (4) bekezdése tette kötelezővé az utánképzést az alábbi esetekben.

Utánképzést kell alkalmazni azzal szemben:

1. akit az eljáró bíróság, vagy szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
2. akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
3. akinek vezetői engedélyét a bűnügyi közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

Mindez azt jelenti, hogy amennyiben 2013. július 1. napjáig valakit szabálysértés miatt legalább 6 hónapra eltiltott a járművezetéstől a bíróság, vagy szabálysértési hatóság, az utánképzésre volt köteles. A 6 hónap alatti szabálysértések esetén tehát eddig nem volt utánképzés.

Ehhez képest jelentős változást eredményezett 2013. július 1. napjától az új Btk.

Az új Btk-ban ugyanis (a korábbi egy évhez képest) egy hónapra csökkentették a járművezetéstől eltiltás büntetés törvényi minimumát. Így 2013. július 1. napjától 1 hónaptól, 10 évig terjedő időre alkalmazható az eltiltás büntetés, közlekedési bűncselekmények esetén. (Közlekedési bűncselekmények például a közúti veszélyeztetés, halálos közúti baleset okozása, segítségnyújtás elmulasztása, közúti baleset okozása, maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset okozása, közlekedés biztonsága elleni bűntett stb.)

Az 1988. évi 1. törvény és az új Btk. rendelkezései együttesen értelmezve azt az új gyakorlatot eredményezik, hogy amennyiben az eljáró bíróság közlekedési bűncselekmény miatt tiltja el a jármű vezetőjét, – legyen szó bármilyen rövid időről, akár egyetlen hónapról– annak utánképzésen kell részt vennie.

Ez további két problémát vet fel.

Az első az utánképzés aránytalan költségvonzata. Előfordul, hogy a fent nevezett közlekedési bűncselekmények esetén a bíróság két hónap eltiltást alkalmaz pénzbüntetés mellett. Az elítélt ebben az esetben első alkalommal a bevont gépjármű vezetői engedélyeket kezelő okmányirodánál szembesül azzal, hogy utánképzésre köteles. Ez pedig azt eredményezi, hogy amíg a bíróságon egy kisebb súlyú akár ittas bűncselekmény miatt hozzávetőlegesen 150-200.000,- forintos büntetésre ítélik, addig az utánképzés több, mint 100.000,- forintba kerül.

A második probléma az utánképzés időtartama, amely a jogerős járművezetéstől eltiltás lejártát követően további 3-4 hónappal meghosszabbíthatja a jogosítvány visszaszerzését.

Vegyünk egy példát. 2014. január 22-én valakit ittas járművezetés miatt pénzbüntetésre és 4 hónap közúti járművezetéstől eltiltásra ítéltek. A vezetői engedélyét minden bizonnyal már a helyszínen elvették, így az ítélet kihirdetésekor beszámítással a négy hónap már eltelt, hiszen a járművezetéstől eltiltásba a vezetői engedély helyszínen történt elvételétől eltelt időt a bíróság beszámítja. A probléma abból adódik, hogy sem az okmányiroda, sem a tárgyaló bíró nem tájékoztatja a vádlottakat, elítélteket előzetesen arról, hogy a kiszabott járművezetéstől eltiltás letelte után utánképzésre kötelesek.
Az elítélt a kiszabott négy hónap elteltével az okmányirodától kap először tájékoztatást, hogy vezetői engedélyét nem kaphatja vissza, csak ha az utánképzés teljesítését igazolta. A helyzetet csak tovább bonyolítja, hogy Budapesten az utánképzés hozzávetőlegesen 3-4 hónapot vesz igénybe még egyszerűbb esetekben is.

Ugyanakkor addig, amíg az utánképzésen való részvételről az igazolást nem tudja az okmányirodánál leadni a vezető, a vezetési jogosultsága szünetel. Tehát hiába telt el a 4 hónapos eltiltás és nem áll már eltiltás hatálya alatt, gépjárművet érvényesen továbbra sem vezethet. Továbbra is szünetel a vezetési jogosultsága, az utánképzés teljesítésének igazolásáig.

A jelenlegi hatályos rendelkezések értelmében mentesül az utánképzés alól, akit szabálysértési ügyben 6 hónapnál rövidebb időre tilt el a szabálysértési hatóság. A bíróság, vagy Szabálysértésben nincs utánképzés, ha 6 hónapot meghaladó időre tiltja el a hatóság, de kategória eltiltást alkalmaz. (csak az A vagy csak a B kategóriától tiltja el stb.) Közlekedési bűncselekmény esetén akár 1 hónapra, akár 10 évre tiltja el a bíróság a vezetőt, utánképzés van.

Nincs utánképzés kategória eltiltásnál, ahogy fent leírtuk. (csak A kategória, csak B kategória) Kategória eltiltásnál abban az esetben sincs, ha akár 10 évre eltiltják a járművezetőt a vezetéstől.

Ezért fontos – főleg a közlekedési bűncselekményeknél, ahol akár egy hónap eltiltás esetén is több hónap utánképzésen kell részt vennie a vezetőnek, – a kategória eltiltás alkalmazását kérni a bíróságtól s ezt lehetőség szerint el is érni.