Balesetet okozó nagymotor rendszám nélkül

Gyakran találkozhatunk az utakon rendszám nélkül közlekedő 50 cm3-es segédmotor-kerékpárokkal, valamint olyan motorkerékpárokkal is, amelyek megszólalásig hasonlítanak 50 cm3-es társaikra, ám nagyobb teljesítményű motorral rendelkeznek. A hasonlóságot kihasználva gyakran nem látják el ezeket – az egyébként a szabályos forgalomba helyezéshez és használathoz szükséges – rendszámmal sem. Ezzel kívánják megspórolni a speciális vezetői engedély megszerzését, illetve a motor vizsgáztatását és az ezekkel járó plusz anyagi terheket.

De vajon tudják-e, hogy mivel jár, ha egy ilyen szabálytalan módon használt motorkerékpárral balesetet okoznak?

Ma már köztudomású tény, hogy amennyiben a károkozó gépjármű (és mint ilyen a motorkerékpár is) nem rendelkezik kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, helyette a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) kifizeti a kárt a károsultnak, majd később követelheti azt a károkozótól. Ebben az esetben a felmerült kártérítési összeget teljes egészében vissza kell fizetni a MABISZ számára. A károkozó ezekben az esetekben a teljes vagyonával felel a MABISZ irányába.

Azt már azonban kevesen tudják, hogy az 50 cm3-esként használt, ám nagyobb motorral rendelkező motorkerékpárokra hiába kötnek felelősségbiztosítást, egy esetleges saját hibás baleset esetén a biztosító nem áll helyt, azaz olyan, mintha nem is lenne biztosítva a jármű.

Miután a 125 cm3-es motorkerékpár rendszámköteles, így szabályos forgalomba helyezésnek az minősül, ha rendszámmal látják el. Rendszám hiányában károkozás esetén a biztosító úgy tekinti, mintha a motorkerékpár egyáltalán nem lett volna forgalomba helyezve, így a megkötött felelősségbiztosítás sem érvényes. Ennek következménye pedig az, hogy a biztosító a károsultnak nem fizet. A kártalanítási számla (Magyar Biztosítók Szövetsége – MABISZ) megelőlegezi a biztosító helyett a károsult által igényelt összeget, ugyanakkor az általa kifizetett kártérítési összeg megfizetését követelheti a károkozótól. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen motorkerékpárral okozott baleset esetén a motoros részben elszenvedi a saját motorkerékpárjában, ruházatában, egyéb vagyontárgyaiban keletkezett károkat, valamint azt a kárt is, amelyet más személynek okoz.

A balesetek során a legtöbb esetben a gépjárművekben keletkezik kár. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy egy esetleges súlyos személyi sérülés bekövetkezés esetén a kár nem tízezer forintos nagyságrend, hanem akár több millió forint, vagy egy életen át fizetendő járadék is lehet, amelyet szintén vissza kell térítenie a károkozónak a korábban helyette helytálló MABISZ részére.

Ha már erről szót ejtettünk, érdemes még egy-két olyan esettel foglalkoznunk, amikor a biztosító ugyan kifizeti az általunk okozott kárt, de bizonyos mértékig visszkereseti igénye van, azaz a kifizetett összeg egy részét visszaigényelheti. Ezekben az esetekben tehát a károkozó rendelkezik érvényes felelősségbiztosítással, ezért helyette a saját felelősségbiztosítója helyt is áll, ám meghatározott összeget visszakövetelhet a biztosítottól.

– Ilyen eset, amikor a kárt a biztosított jogellenesen és szándékosan okozta.
– Visszakövetelheti a biztosító továbbá a kár egy részét, ha alkoholos, vagy vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette a biztosított a gépkocsit, illetőleg, ha a vezetés lehetőségét ilyen személynek adta át.
– Ugyancsak visszakövetelheti a biztosító a kifizetett kártérítési összeg egy részét, ha a károkozó érvényes gépjárművezetői engedéllyel nem rendelkezik, illetőleg ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át.
– Amire érdemes odafigyelni az szintén egy olyan eset, amelyre kevesen gondolnak. Amennyiben a gépjármű súlyosan elhanyagolt állapotban van és rossz állapotával ok-okozati összefüggésben áll a baleset bekövetkezése, akkor is visszakövetelheti a biztosító a kár egy részét.
– Ebbe a körbe tartozik továbbá, ha a gépjármű vezetője a baleset helyszínén nem áll meg, vagyis segítségnyújtás elmulasztásával, illetőleg foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta a kárt.

Fenti esetek közül – a jelenlegi szabályozás szerint – az alkoholos befolyásoltság, valamint a segítségnyújtás elmulasztásával okozati összefüggésben történt káresemény esetén a biztosító 5.000.000,- forintig érvényesítheti követelését. Amennyiben vezetői engedéllyel nem rendelkezik, illetve a vezetést ilyen személynek adta át, tovább ha a súlyosan elhanyagolt műszaki állapot az oka a balesetnek, úgy 1.500.000,- forint a visszakövetelhető összeg.
Ismételten szeretnénk hangsúlyozni, hogy a fenti esetektől eltérően a nem megfelelő forgalomba helyezés (és mint ilyen a rendszám nélküli motorozás) esetén az érvényes biztosítással nem rendelkező károkozó helyett helytálló MABISZ a károsult számára kifizetett teljes kártérítési összeget követelheti a károkozó gépjármű üzembentartójától és vezetőjétől egyetemlegesen.

Az egyetemlegesség azt jelenti, hogy mindkét személy, az üzembentartó és a vezető is perben állhat, mindkettőjüktől követelhető a kifizetett összeg teljes vagyonuk erejéig.