Felel-e a súlyos balesetért az ittasan balesetet okozó, Körmendi rendőr?

A Vasnépe.hu-n megjelent cikk alapján a körmendi rendőrség állományába tartozó rendőr ittas állapotban súlyos balesetet okozott. A baleset során az utasa – aki a barátnője volt – súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőr Kemestaródfán, falunapon vett részt, onnan a hajnali órákban indult el gépkocsijával, amikor az úton egy vadat vett észre. Elütésének elkerülése céljából elkormányozta gépkocsiját, megcsúszott a vizes úton, majd elveszítette uralmát a jármű felett és a gépkocsi az út jobb oldalán lévő árokba csapódott.

Ügyvédi irodánk jogi álláspontja az, hogy önmagában az a körülmény, hogy a rendőr szeszesitaltól befolyásolt állapotban vállalkozott a gépkocsi vezetésére (ezt csak a Vasnépe erősítette meg) nem jelenti a baleset okozásáért a felelősséget.  A magyar büntetőjog nem ismeri a vezető feltétlen felelősségét még akkor sem, ha a gépjármű vezetője ittas állapotban van. Minden esetben vizsgálni kell azt, hogy a baleset bekövetkezése milyen közlekedési szabályok megszegésére vezethető vissza, és vizsgálni kell azt is, hogy a közlekedési szabályok megszegése okozati összefüggésbe hozható-e a szeszesital által befolyásolt vezető magatartásával.

Előfordulhat olyan eset, hogy a vezető esetében az ittas járművezetés vétségét megállapítják, ugyanakkor megállapítják azt, hogy amennyiben nem fogyasztott volna szeszesitalt, a baleset ugyanúgy bekövetkezett volna. Emiatt a baleset okozásáért a felelősségét nem állapítja meg a hatóság.

Jelen esetben a rendőr büntetőjogi felelősségének megállapítása során az általa tanúsított magatartást össze kell hasonlítani a jogalkotó által képzeletben megalkotott idealizált, józan, jogkövető és társadalmilag hasznos közlekedésben a megengedett kockázat keretei között maradó gondos, modell járművezetőtől elvárt magatartással. Ez azt jelenti, hogy amennyiben jelen balesetnél a vad előkerülése és a vezető által alkalmazott elhárítási tevékenység belefér a józan és jogkövető járművezetői magatartásba, nem lehet az ittas vezető felelősségét a baleset okozásában megállapítani.

Az úttestre akár váratlanul kerülő, akár a látási viszonyok miatt későn észlelhető ilyen jellegű akadály bármilyen vezető esetében váratlan helyzetet eredményez, az így felbukkanó állatnak a kikerülése, az elütés elkerülése érdekében történt elkormányzás és azt követően a jármű feletti uralomvesztés előfordulhat józan állapotban is, ezért nem feltétlenül felel a súlyosabb eredményért a jármű vezetője.

A nyomozó hatóságnak tehát gondosan kell vizsgálnia azt, hogy a vezető elhárító magatartása indokolt volt-e vagy indokolatlan. Ha indokolt volt, akkor a baleset okozásáért nem terheli felelősség, ha indokolatlan volt, felmerül a kérdés, hogy ez kétséget kizáróan az ittas állapotával hozható-e okozati összefüggésbe.
Az, hogy az utas a biztonsági övet nem használta, nem a járművezető felelőssége. Minden esetben az utas döntése, és ennek jogi következményei az utast terhelik.

Még abban az esetben sem állapítható meg a súlyosabb minősítés, ha esetleg a megengedett sebességet csekély mértékben túllépte a gépjármű vezetője. Amennyiben a sebességtúllépés mértéke belefér a józan és jogkövető gondos vezetői magatartásba – szeszesitaltól nem befolyásolt állapotban is előfordulhat ilyen csekély mértékű sebességtúllépés – még ebben az esetben sem felel a rendőr a súlyosabb minősítésért. Előfordulhat olyan minősítés, hogy a vezető felel egyrendbeli ittas vezetés vétségéért, és egyrendbeli közúti baleset gondatlan okozásának vétségéért, de nem a minősített esetben állapítják meg a vezető bűnösségét. Ez a büntetés kiszabása során jelentőséggel bírhat.