Hasznos tanácsok baleseti kártérítéssel kapcsolatban

Közlekedési baleset során elszenvedett súlyos sérülések és bekövetkezett halál esetén, amikor közlekedési bűncselekmény miatt büntetőeljárás indul a felelős személlyel szemben, a sértettek illetve halálos baleset esetén a hozzátartozók segítségre szorulnak.

A baleset miatt nehéz helyzetben lévő családoknak Irodánk úgy tud segítséget nyújtani, hogy előleg nélkül, kizárólag az eljárás végén tart igényt munkadíjra.

Közlekedési baleset során kártérítést a károkozó gépjármű felelősség-biztosítójával szemben kérhetünk kártérítést.

A kártérítésnek több összetevője van, vagyoni károk, járadék formájában kifizetésre kerülő összegek és sérelemdíj. A vagyoni károk és járadék között több jogcímen is követelhető kártérítés, ez egy bonyolult rendszer. Érdemes szakértő ügyvédi irodákat megkeresni a biztosítók előtti eljárásban.

Fontosnak tartjuk megemlíteni azt is, hogy a közlekedési balesetek során még az sem elegendő,hogy a jogi képviselő a kártérítési rendszerben eligazodjon. Sok esetben olyan jogalapi vita van, amely igényli a közlekedési jogi szakértelmet. Jogalapi vita azt jelenti, hogy nem egyértelmű, hogy ki a felelős a közlekedési balesetért. Ilyen esetekben a közlekedési szakjogász munkáján sok múlik, mint sértetti képviselő indítványokat, észrevételeket tehet, adott esetben a műszaki szakvélemény kiegészítését kérheti.

Irodánk ilyen szakértelemmel is rendelkezik, jelen vagyunk a biztosító előtti képviseleten túl a bírósági tárgyaláson is a sértettek képviseletében.

Óvatosnak kell lenni a megbízási szerződés aláírásával kapcsolatban. Rendszeresen keresik fel Irodánkat olyan ügyfelek akik arra panaszkodnak, hogy már a kórházban felkeresik őket különböző cégek/nem ügyvédi irodák/ olyan körülmények között, amikor begyógyszerezett állapotban voltak és írattak alá megbízási szerződést.

Nyilván nem törvényes úton jutottak a sérültek adataihoz. Több büntetőeljárás volt emiatt. Van olyan panasz is, hogy a levelesládába bedobott megkeresésekkel ajánlkoztak bizonyos cégek. Ez is adatvédelmi törvénybe ütközik. Kérdés, hogy kik adják ki a sértettek adatait. Biztos, hogy nem törvényes úton jutnak hozzá.

Kártérítés igényelhető közlekedési baleset során gyalogos okozta kár esetén is. Előfordulnak olyan közlekedési balesetek ahol a gyalogos figyelmetlen, a közlekedési baleset, a gyalogos elütése elkerülhetetlen és a gépkocsiban több millió forint kár keletkezik. A gyalogos anyagi felelősséggel tartozik. Ugyanakkor a lakás biztosítása tartalmazhat olyan elemet, ami kiterjed közlekedési baleset során okozott károkra. Hasonló a helyzet amikor a közlekedési baleset okozásáért kerékpáros felelős.