Károkozás ittasan vagy érvényes vezetői engedély nélkül

Milyen súlyos anyagi következményekkel járhat, ha valaki úgy vezet gépjárművet, hogy szünetel a vezetési jogosultsága, illetve jogerős eltiltás hatálya alatt áll?

A 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szól, melynek 34.§ (1) bekezdése sorolja fel azokat az eseteket, amikor károkozás esetén a biztosító a helyette kifizetett kártérítési összeg egy részét visszakövetelheti a gépjármű vezetőjétől (regressz igény). A hivatkozott szakasz d) pontja rendelkezik arról, hogy a biztosító az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a vezetőtől, ha a gépjármű vezetésére jogosító engedéllyel nem rendelkezett, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át. Ebben az esetben a biztosító 1,5 MFt-ig érvényesítheti követelését.

Kiemeljük, hogy abban az esetben, ha valaki a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezeti, illetve ha valamely biztosított személy, a gépjármű vezetését ilyen személynek adja át, és károkozás történik, akkor a biztosító vagy MABISZ a konkrét károkozó személytől 5 M Ft erejéig visszakövetelheti a kifizetett kártérítést.

Tapasztalható tehát, hogy amennyiben a károkozó megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, de érvényes gépjárművezetői engedélye nincs vagy ittasan okozza a kárt, a biztosító a károsult részére a neki járó összeget megtéríti a károkozó helyett, ugyanakkor a vezetői engedély hiánya vagy az ittasság ténye miatt a biztosítottól, vagyis a gépjármű vezetőjétől a fenti összeg visszakövetelésére van lehetősége.