Mi a kábítószer-kereskedelem valójában?

A Btk. 176. § (1) bekezdése tartalmazza a kábítószer-kereskedelem alapeseti tényállását. Ezen elkövetési magatartások a kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik. Tehát a törvény úgy fogalmaz, hogy aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, 2-8 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntetendő. Ez az alapeset arra az esetre vonatkozik, ha a kábítószer mennyisége nem csekély és nem is jelentős mennyiségű.

A Btk. 461. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik a legismertebb kábítószerek csekély és jelentős mértékéről:

LSD esetén 0,001 gramm, amfetamin 0,5 gramm, heroin 0,6 gramm, morfin 0,9 gramm, ketamin, kodein, MDA, MDMA 1 gramm, kokain 2 gramm, THC (közismert nevén fű) 6 gramm. Kannabisz növény esetén a növényegyedek száma legfeljebb öt lehet. Ezek tehát a csekély mennyiségek.

A jelentős mennyiség, ha az adott kábítószerre meghatározott, vagyis az előzőekben ismertetett csekély mennyiség felső határának 20-szorosát meghaladja az elkövetőnél lefoglalt kábítószer mennyiség. Ebben az esetben már, ahol jelentős mennyiségről beszélünk, 5-20 évig terjedő a szabadságvesztés büntetés mértéke.

Az ehhez a tényálláshoz tartozó kereskedői magatartások:

Kábítószert kínál – ha valakit kábítószer átvételére hívunk fel, ez értelemszerűen akkor is bűncselekmény, ha a felhívás eredménytelen marad. Ha elfogadja a kábítószert, akkor már más bűncselekmény valósul meg, pl. átadás, forgalomba hozatal, kereskedés.

Kábítószert átad – ha a kínálás nyomán a címzett átveszi, vagyis megszerzi a kábítószert, akkor a kábítószert juttató személy átadást valósít meg. Átadás esetén csak egy meghatározott személy részére történik a kábítószer átadása.

Forgalomba hozatal – forgalomba hozatal esetén egy személynek adja át, de nem fogyasztási céllal, hanem azzal, hogy másnak vagy másoknak továbbadja az illető. Az elkövetőnek erre a szándékára egyebek mellett a mennyiségből is lehet következtetni. Forgalomba hozatal akár ingyenesen, akár ellenérték fejében is megtörténhet.

A kereskedés tágabb körű, mint a forgalomba hozatal, erre vonatkozóan a következő cikk tartalmaz majd bővebb információt.