Miért fontos az ügyvéd a kábítószerrel kapcsolatos ügyekben?

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése esetén különösen fontos és az ügy végkimenetele szempontjából sorsdöntő, hogy minél hamarabb felkészült, hozzáértő ügyvédhez forduljon az elkövető. Az ilyen jellegű bűncselekmények esetén ugyanis akár a minősítést, akár a kereskedés és a forgalomba hozatal elhatárolását a bíróságok leggyakrabban a vallomások tükrében tudják megállapítani. Nagyon lényeges tehát, hogy egy elkövető milyen vallomást tesz, milyen terhelő vallomások állnak rendelkezésre vele szemben, illetve ő maga mit ismer el elkövetési magatartásként. Nem minden esetben vannak ugyanis terhelő bizonyítékok. Amennyiben ilyenek nem állnak rendelkezésre, kizárólag a vallomások alapján lehet megállapítani, hogy forgalomba hozatalról, kereskedésről, vagy csupán egyszeri átadásról van-e szó. Ez pedig akár éveket is jelenthet a büntetés kiszabásakor.

Vegyük például a kábítószer forgalomba hozatala és az azzal való kereskedés elhatárolását! Ennek alapja a haszonszerzésre törekvés. A kábítószerrel kereskedés tágabb fogalom, mint a kábítószer forgalomba hozatala. A kábítószer kereskedés magában foglal bármilyen tevékenységet, amely elősegíti a kábítószer eljuttatását a viszonteladókhoz, illetőleg fogyasztóhoz. A kábítószer forgalomba hozatala több résztevékenységből tevődhet össze, amely magában foglalja az eladók és a vevők felkutatását, a közvetítők igénybevételét, az előzetes megbeszéléseket, az áru megtekintését, megvizsgálását, a megállapodás megkötését, az áru tárolását, átadás helyének előzetes felderítését, a szállítóeszköz és a kísérők biztosítását. Vagyis felölel minden olyan mozzanatot, amely azt célozza, hogy a kábítószer akár további közbeékelődő személyek révén is bekerüljön a kereskedelmi forgalomba. Ilyen jellegű magatartás továbbá a megszerzés a készletezés, a csomagolás is.

Egyértelmű, hogy a kereskedelmi tevékenységnél a tettes haszonszerzésre törekedve működik közre a kábítószer forgalmazásában. Ezek lényegében adásvételeken keresztül valósulnak meg.

A kereskedés tehát rendszeresen ismétlődő, vagyoni haszonszerzés érdekében folytatott adásvétel, amelynek keretei között valójában nemcsak az eladó és a vevők, hanem a rendszeresen közvetítők is, – mint a kereskedelmi tevékenység közreműködői – tettesként vonhatóak felelősségre. Ahogy fentebb említettük, a kereskedés és a forgalomba hozataltól elhatárolásának alapja a haszonszerzésre törekvés, és a rendszeresség.

A különféle elkövetési magatartások között a belső logikai kapcsolat nyilvánvaló: a kereskedés kizárja a forgalomba hozatal,átadás kínálás megállapíthatóságát, jóllehet egyes mozzanatai ezeknek a magatartásoknak felelnek meg, ugyanígy a forgalomba hozatal magába olvasztja a kínálás és az átadás mozzanatait.

Azt azonban hogy valóban miről is van szó a bíróság végül a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján fogja megállapítani. Könnyen belátható tehát, hogy terhelő bizonyítékok hiányában valóban sorsdöntő az ügy végkimenetele szempontjából a felkészülten tett vallomás.