Mire figyeljünk Casco biztosítás kötése esetén?

Ügyfelünk egy használt gépkocsikat árusító cégnél gépkocsit vásárolt. Tekintettel arra, hogy a kereskedő cég egy alkusz cég közvetítője, így ügyfelünk a vásárlással egy időben a kereskedő cégen keresztül kötött Casco biztosítást 2013. január 23. napján. Az általa kitöltött dokumentumok, és az átadott okmánymásolatok alapján őt a vásárlás során arról tájékoztatták, hogy az újonnan vásárolt gépjárműve már a telephely elhagyásakor érvényes casco biztosítással rendelkezik. Ezt támasztotta alá a részére átadott „gépjármű casco biztosításhoz” elnevezésű csomag tartalma is, amelyben egyértelműen szerepelt, hogy a gépjármű casco bónusz folyamatosság kezdete 2013. január 23. napja, azaz a vásárlás napja.

Ügyfelünk tehát abban a tudatban hagyta el a helyszínt, hogy az általa vásárolt gépjármű a vásárlás pillanatától casco biztosítással rendelkezik.

Ahhoz, hogy kétségei merüljenek fel ezzel kapcsolatban tudnia kellett volna, hogy hogyan működik a casco biztosítás alkusz cégen keresztüli megkötése a gyakorlatban. Ezzel azonban – csak úgy, ahogy a legtöbb hétköznapi ember – nem volt tisztában, jóhiszeműen bízott az eladóban, valamint az általa aláírt dokumentumok tartalmában.
Az alkusz cégen keresztül történő casco biztosítás kötés – különös tekintettel, ha a gépezetbe még egy közvetítő cég is beékelődik – egy több hetes folyamat. A kereskedő cég megküldi a biztosító által előírt mellékleteket az alkusz számára, majd az alkusz továbbítja az iratokat a biztosítónak. Amennyiben ezeket sikerül elsőre hiánytalanul megküldeni, abban az esetben is az érvényes casco biztosítás megkötéséig akár két hét is eltelhet. A papírok biztosító általi kézhezvételekor kezdődik ugyanis az a 15 napos határidő, amely a biztosítónak áll rendelkezésére, hogy eldöntse, akar-e egyáltalán szerződést kötni ügyfelünkkel, avagy sem.

Ügyfelünk esetében azonban még ennél is tovább bonyolódott a szerződéskötés. A képviselő cég ugyanis elmulasztotta a gépkocsiról a biztosító által megkövetelt fényképfelvételek elkészítését, amelyet az alkusz cégnek kellett volna megküldenie, majd annak továbbítania a biztosító számára. Ennek következtében természetesen az alkusz cég sem tudta a teljes iratanyagot megküldeni a biztosítónak. A 15 napos határidő jelen esetben tehát el sem kezdődött.

A kereskedő cég, – mint az alkusz cég képviselője – elmulasztotta továbbá az alkusz cégnek a forgalmi engedély másolatát, valamint az ügyfél nyilatkozatot is megküldeni, ezért e tekintetben ügyfelünk hiánypótlásra kapott felszólítást az alkusz cégtől. Ügyfelünk ezek megküldését határidőn belül, 2013. február 8. napján pótolta, majd miután fényképek elkészítésére ügyfelünk felszólítást nem kapott, így jogosan feltételezte, hogy ha eddig nem is, innentől bizonyosan érvényes casco biztosítással rendelkezik. Ezt követően várta, hogy a későbbiekben valamikor érkezik a csekk, (és azzal együtt a kötvény)amely teljesítését a gépjármű megvásárlásakor és a casco-val kapcsolatos papírok aláírásakor 60 napos határidővel vállalta.

Fentiek ismeretében nem meglepő, hogy a csekk ügyfelünk számára a mai napig nem érkezett meg.
Miután ügyfelünk túl hosszúnak érezte a csekk megérkezése nélkül eltelt időt, Irodánkhoz fordult. Azonnal felvettük a kapcsolatot a kereskedő céggel, az alkusz céggel és az ügyben érintett biztosítótársasággal is. Kiderült, hogy a gépkocsi – annak ellenére, hogy az ügyfélnek olyan okirat van a kezében, hogy gépjárművén casco biztosítás van –érvényes casco biztosítási szerződéssel nem rendelkezik.

Ha ez alatt a jelenleg már 5 hetes időszak alatt a az autót ellopják, vagy saját hibás balesetet okoz vele ügyfelünk, és ez a kárigény befut akár az alkusz céghez, akár a biztosítóhoz, a biztosító minden bizonnyal olyan nyilatkozatot tesz, hogy nem kíván casco biztosítást kötni az ügyfelünkkel. Ez esetben pedig – tekintettel arra, hogy gépkocsiján legjobb szándéka ellenére sem volt érvényes casco biztosítás – számára senki nem téríti meg kárát, vagy ellopott gépjárművének ellenértékét.

Felmerül a kérdés, hogy ügyfelünket megtévesztették-e a tekintetben, hogy a szerződés megkötésének pillanatától érvényes casco biztosítással rendelkezett. Tájékoztatták-e megfelelően a biztosítás megkötésének folyamatával kapcsolatban.

Hogyan kerülhetjük el az ilyesfajta helyzeteket?
A tanácsunk az, hogy érdemesebb közvetlenül a biztosítónál megkötni a casco szerződést, mert ebben az esetben a kockázatviselés kezdete valóban a szerződés megkötésének a napja. Még abban az esetben is, ha a szerződéskötés napján nem fizetjük be az első biztosítási díjat. a befizetésre halasztott fizetés esetén akár több hét is rendelkezésre állhat. A lényeg tehát az, hogy ebben az esetben a biztosítóval a szerződés azonnal, érvényesen létrejön. A gépjármű az aláírás pillanatától rendelkezik érvényes casco biztosítással.