Zsarolás vagy kártérítés a Berki ügyben?

Ügyvédi Irodánk a Hír24 portálon megjelent cikkel (Berki Krisztiánt pénz miatt zsarolják?) kapcsolatosan a következő közleményt adja ki:

Sokan nem tudják, hogy a köztudatban mást jelent a zsarolás fogalma, mint a Büntető Törvénykönyvben. A zsarolást a hatályos büntetőtörvénykönyv az alábbiak szerint határozza meg:

A Btk. 367.§ (1) bekezdése szerint zsarolás: “Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A balesettel érintett járművezetők – amennyiben a helyszínen nem tudnak megállapodni – a kialakult gyakorlat, illetőleg az előírt szabályok szerint is rendőri intézkedést kérnek, kérhetnek. Ilyen esetben szabálysértési eljárás keretében a felek és a szemtanúk meghallgatását követően dönt a szabálysértési hatóság a felelősség kérdésében.

Tekintettel arra, hogy jelen esetben Berki Krisztián – a baleset helyszínére visszaérkezve – a felelősségét elismerte, így sem rendőri intézkedés, sem kárbejelentő adatlap kitöltésére nem került sor. Miután a Károkozó a felelősségére tett nyilatkozatot a későbbiekben visszavonta, így Ügyfelünk jogérvényesítésének egyetlen módja, hogy a hatóságoktól kérjen segítséget, a kára csak a jogalap tisztázását követően térülhet meg. A jogtalan haszonszerzést kizárja, ha a vagyoni hátrányt Berki Krisztián felróható magatartásával okozta. Aligha képzelhető el továbbá, hogy erőszaknak vagy fenyegetésnek minősülhet egy feljelentés. Jelen esetben a feljelentés a jog megengedett eszköze, hiszen ha megállapodásra nem kerül sor, akkor ezt a jelenlegi jogrendszer a sértettnek lehetővé teszi.

Amennyiben Berki Krisztián felelős a balesetért, Ügyfelünk még ebben az esetben sem neki okozta a vagyoni hátrányt a feljelentéssel, hiszen azt a Károkozó gépjármű felelősségbiztosítója fogja rendezni. Vagyoni hátrány tehát kifejezetten ügyfelünket érte, a motorkerékpárja, illetve lábsérülése miatt. Az, hogy ha a bűncselekmény elkövetése miatt elmarasztalják Berki Krisztiánt, és emiatt a hatóság vele szemben büntetést szab ki, nála valóban vagyoni hátrányként jelentkezik, csakhogy ezt nem ügyfelünk okozta, hanem Berki Krisztián saját magának azzal, hogy a baleset helyszínén nem állt meg.